Ingredients
  • Sun dried tomato, oregano and thyme paste
  • Feta cheese