Erika Kotite

Erika Kotite

writer/editor

Member since September 27, 2012

Recipes by Erika Kotite

Sazerac
Cover Photo

Sazerac

Old Fashioned
Cover Photo

Old Fashioned

The Negroni
Cover Photo

The Negroni

Margarita Recipe
Cover Photo

Margarita Recipe

Gin Martini
Cover Photo

Gin Martini

Champagne Cocktail
Cover Photo

Champagne Cocktail

Holiday Milk Punch
Cover Photo

Holiday Milk Punch

Manhattan
Cover Photo

Manhattan

Gimlet
Cover Photo

Gimlet

El Presidente
Cover Photo

El Presidente

Classic Daiquiri
Cover Photo

Classic Daiquiri

Algonquin
Cover Photo

Algonquin